menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

ΔιοίκησηΑντιδήμαρχοιΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ

 Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχοτον Δημοτικό Σύμβουλο Μαλουσάρη Φίλιππο του Αποστόλου  με θητεία από 01/02/2022 και μέχρι 31/01/2023.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

  • Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

  • Την εποπτεία των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/94/29-06-2017).

  • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  και ιδίως

- τα θέματα προβολής και Τουρισμού

- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

β.Κατά τόποτις αρμοδιότητες στηδημοτική ενότητα Βιστωνίδος:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος.

Ε.Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαλουσάρη Φίλιππου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης Νικόλαος.

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018