menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SDN-microSENSE.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SDN-microSENSE.

                      


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                                                               Γενισέα, 11.05.2021

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                                                                         Αρ. Πρωτ: 4791

Τ.Κ. 67 064

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 2541352555

FAX: 2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SDN-microSENSE

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

 2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 ΦΕΚ 265/τ. Α’/23-12-2014), «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 5. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 6. Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α’/08-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ. Α’/19-07-2004), «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 8. Την αριθμ.236/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με τίτλο «SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm» στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020

 9. Την από 833955/3-4-2019 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , του Δήμου Αβδήρων και άλλων τριάντα (30) εταίρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου SDN-microSENSE

 10. Την αριθμ.162/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή υλοποίησης του έργου SDN microSENSE - HORIZON 2020»

 11. Το από 00-04-2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου SDN-microSENSE (κωδικός 833955) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων και άλλων τριάντα (30) εταίρων.

 12. Την αριθ. 211/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του π/υ 2021 του Δήμου και την εγγραφή στον ετήσιο προϋπολογισμό του ποσού που αφορά στην τμηματική χρηματοδότηση του έργου SDN-microSENSE στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

 13. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , του Δήμου Αβδήρων και άλλων τριάντα (30) εταίρων προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου Αβδήρων, ως εταίρου στο εν λόγω έργο.

 14. Την αρ. πρωτ 206/17-12-2019 έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2β του ν.3345/2005 για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 (SDN MicrSENSE)

 15. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.

 16. Την αριθ. 25/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, που εξαιρούνται του άρθρου 6 του Ν.2527/97 και του άρθρου 21 του Ν.2190/94, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SDN-microSENSE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020»

 17. Την αριθ. 26/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου «SDN-microSENSE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020»

 18. Την αρ: 293 με αριθ.πρωτ: 3762/13-4-2021 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους ποσού 29.000 € για το 2021 και 8.179,75 για το 2022 στον ΚΑ Εξόδων 30.7413.035 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "SDN-microSENSE: Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches" .

 19. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (ΦΕΚ 2305/τ. Β΄/06-08-2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 20. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Αβδήρων που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους Ειδικούς Επιστήμονες διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον το επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με κωδικούς θέσης SDN-microSENSE-1 και SDN-microSENSE-1.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

 

 

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018