ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ - Νέα Ανακοινώσεις

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Μεταφοράς Λαικής Αγοράς Τριτη 14/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γενισέα,     09/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Γενισέα Ν. Ξάνθης, Τ.Κ. 67064

Τηλ.: 2541352581

Fax: 2541352584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.
 2. Τις αποφάσεις με αριθ. 285/2014 , 286/2014 & 287/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.
 3. Το γεγονός ότι η 15η Αυγούστου αποτελεί επίσημη αργία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Στους Καταναλωτές , τους Παραγωγούς και τους Μικροπωλητές ότι η Λαϊκή Αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 14/08/2018.

                                                                                                  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                                 ΡΟΥΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                          

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03-08-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 30-07-2018

     Αριθ. Πρωτ: 8452

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3-08-2018

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 3 Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 14ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο (01-04-2018 έως και 30-06-2018) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα, 27-07-2018

         Αριθ. Πρωτ: 8441

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 8ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων Δήμων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 (εισηγητής Δήμαρχος)
 3. Ορισμός της Ειδικής Ταμία και των αναπληρωτών της, υπευθύνους συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 4. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 5. Τροποποίηση της αριθ. 270/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) (εισηγητής Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 20-07-2018

     Αριθ. Πρωτ: 8097

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-07-2018

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 24 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 13ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23-7-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γενισέα19-07-2018

             Αριθ. Πρωτ: 7985

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 14, 15, 16 και 17 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 19-07-2018

     Αριθ. Πρωτ: 7986

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-07-2018

    Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση προτάσεων 12ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2019 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση πρακτικών   συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου   του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»(εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα19-07-2018

         Αριθ. Πρωτ: 8025

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 14, 15, 16 και 17 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Επικαιροποίηση  της με αριθμό 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα :  «Τροποποίηση  Ρυμοτομικού   Σχεδίου   με  την   κατάργηση   παρόδου  στο  Ο.Τ.  27  και ταυτόχρονα   τον  χαρακτηρισμό   χώρου  ως  Κ.Χ.  Πλατείας  στο  Ο.Τ.  6  του  οικισμού  Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 6. Συνέχιση της μίσθωσης από το Δήμο Αβδήρων ακινήτου στα Φίλια στο οποίο στεγάζεται το 1/θ Νηπιαγωγείο Φιλίων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 7. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρίας (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου και δημιουργία ΚΑ εξόδων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 8. Έγκριση 7ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 9. Μεταφορά ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 10. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2019 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Αίτημα Πρόσληψης Τακτικού Προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες-Πρόσθετο Αίτημα για το έτος 2018 λόγω τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου και προσθήκης νέων οργανικών θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων»(εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση της αριθ. 26/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα:«Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 14. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 15. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 17. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 18. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 19. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφεϊκων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης για το Πρωτάθλημα αγώνων ποδηλασίας δρόμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 72

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018