menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση έκτασης 15τ.μ. (τμήμα ζώνης παραλίας), με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση ΛΙΜΑΝΙ ΑΒΔΗΡΩΝ του Δήμου Αβδήρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 13.05.2021

Αρ. Πρωτ: 4970

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω

 • Παραχώρηση έκτασης 15τ.μ. (τμήμα ζώνης παραλίας), με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση ΛΙΜΑΝΙ ΑΒΔΗΡΩΝ του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :

 

 

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

581353

4531554

Α-Β= 5

Β-Γ= 3

Γ-Δ= 5

Δ-Α= 3

2.000 ΕΥΡΩ/ ΕΤΟΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ Ή ΜΗ

Β

581353

4531559

Γ

581350

4531559

Δ

581350

4531554

Α

581353

4531554

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίνεται αποκλειστικά με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδιαγωνισμόςθαδιεξαχθείστην αίθουσα του κτιρίου Βαλκανικών ενδυμασιών στη Γενισέα στις 25-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2000€/ θέση/ έτος

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δύο έτη, έως 31-12-2022.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021.


ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ: 4612

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                Γενισέα, 06.05.2021

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων , που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

301

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)

8 μήνες

1

302

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.- ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67064 υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως και την 21-05-2021.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και Ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τον Δήμο Αβδήρων».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Α.Μισκάκη

Τηλ.: 2541352558

ΦΑΞ: 2541352539

e-mail: amiskaki@avdera.gr

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και Ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τον Δήμο Αβδήρων», ποσού 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια όπως περιγράφεται στην αρ. 2/2021 Μελέτη του του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και εγκρίθηκαν με την Απόφαση Δημάρχου αρ. 381/2021 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00μ.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στη υπηρεσία έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 )

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνημμένα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ. : 67064

Πληροφορίες : Π. Κεμανετζής

Τηλέφωνο : 2541352512

FAX : 2541352539

Γενισέα, 29.04.2021

Αρ. Πρωτ: 4490

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αβδήρων για την θερινή περίοδο του έτους 2021 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 5/2021 σχετική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α΄/31-8-2020), εκτιμώμενης αξίας 145.718,76€ χωρίς το Φ.Π.Α. (24%).

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512, 25413525558, Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

2) Κωδικός CPV: {75252000-7} – Υπηρεσίες διάσωσης

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29–4-2021 ημέρα Πέμπτη

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/4/2021 ημέρα Πέμπτη

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/5/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 20/5/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 12031

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6142.001 του προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Αβδήρων.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2021 ή την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 30-09-2021. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 2.914,38€) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 15.04.2021

Αρ. Πρωτ: 3930

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης περιπτέρου στον οικισμό Γενισέας.

 1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική .

 2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο κτίριο του μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών χωρών στη Γενισέα στις 28-04-2021, και ώρα 10.00 π.μ

 3. Η μίσθωση αρχίζει από 01-06-2021 και θα διαρκέσει τέσσερα (4) έτη δηλαδή μέχρι 31-05-2025.

 4. Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για την θέση περιπτέρου ορίζεται σε διακόσια είκοσι ευρώ (220,00€) το μήνα.

 5. Η διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του Δήμου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη στο σύνολο της δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, και περίληψη της στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

 6. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περίληψη Διαλήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω

 • Παραχώρηση έκτασης 499,92 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :
 • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2, του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,83 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Λεύκιππος , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης , με τις εξής συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,51 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Μάνδρας, του οικισμού Μάνδρας , ΤΚ Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579342,759

4531144,017

Α-Β= 20,83

Β-Γ= 24,00

Γ-Δ= 20,83

Δ-Α= 24,00

499,92 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579348,277

4531123,931

     

Γ

579325,135

4531117,573

     

Δ

579319,617

4531137,659

     

Α

579342,759

4531144,017

       

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579623.514

4531234.627

Α-Β= 31,25

Β-Γ=16

Γ-Δ=31,25

Δ-Α= 16

500 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579631.645

4531204.453

     

Γ

579616.196

4531200.29

     

Δ

579608.065

4531230.463

     

Α

579623.514

4531234.627

       

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583284,110

4532267,590

Α-Β= 18,91

Β-Γ= 25,12

Γ-Δ= 27,30

Δ-Ε= 4,78

Ε-Ζ= 18,38

Ζ-Η= 22,19

Η-Θ= 18,50

Θ-Ι= 14,10

Ι-Α= 6,28

499,83 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583277,500

4532249,870

     

Γ

583272,470

4532225,260

     

Δ

583270,890

4532198,010

     

Ε

583266,120

4532198,270

     

Ζ

583264,010

4532216,530

     

Η

583267,180

4532238,490

     

Θ

583272,470

4532256,220

     

Ι

583278,030

4532269,180

     

Α

583284,110

4532267,590

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

585137,246

4535474,520

Α-Β= 12,44

Β-Γ= 41,74

Γ-Δ= 11,79

Δ-Α= 40,83

499,51 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

585143,999

4535464,072

     

Γ

585107,199

4535444,382

     

Δ

585101,532

4535454,724

     

Α

585137,246

4535474,520

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 23-04-2021, και ώρα 10.00 π.μ

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δύο έτη, έως 31-12-2022.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

        

 

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στην παρακάτω θέση:

 • Δημοτική έκταση 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579482,774

4531244,5

Α-Β= 15,99

Β-Γ= 46,25

Γ-Δ= 16

Δ-Α= 45,78

Β

579498,09

4531249,106

Γ

579511,409

4531204,82

Δ

579495,96

4531200,657

Α

579482,774

4531244,5

 

     

 

 

 

 

 

 

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Παρασκευή 23-04-2021 και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

     Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 € ανα έτος μίσθωσης.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης του ακινήτου είναι δύο (2) χρόνια με ημερομηνία λήξης την 31/12/2022.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 39

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018